Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van een van de grondleggers van onze praktijk, Ilse Vonder.
Ilse is van grote betekenis geweest in hoe wij denken over het behandelen van kinderen en hun gezinnen. Als orthopedagoog, GZ-psycholoog en speltherapeut leerde zij ons en haar cliënten in verbinding te blijven met onszelf, met anderen en met de natuur als geheel. 
Bijna 30 jaar werkte zij vanuit haar vertrouwen in het zelfhelende vermogen van elke mens, want ons hoop en perspectief geeft voor de toekomst.
Haar betrokken, warme persoonlijkheid en haar rustige uitstraling zullen wij missen.
Namens alle collega's van Rigtering.
Sandra Aleman, Esther Rigtering en Ariene Rigtering-Chardon